+90 (236) 226 22 00
İK UYGULAMALARIMIZ

İşe Alma ve Yerleştirme

Polinas’ta işe alım süreçlerimizde en çok önem verdiğimiz kriterlerden birini yetkinlikler oluşturmaktadır. Yıldız Holding Liderlik Model’inden yola çıkılarak belirlenen ve her grup şirketinde sahip olmayı ve geliştirmeyi istediğimiz sekiz temel yetkinlik şunlardır:

 • Geleceği Öngörmek
 • İnovasyon
 • Ekibi Güçlendirmek
 • Matris Liderlik
 • Yüksek Performansı Teşvik Etmek
 • Sonuç Odaklılık    
 • Değer Katmak
 • Başarıyı Kutlamak

Yeni mezun ve deneyimli adaylarımızın uygunluğunun değerlendirilmesinde pozisyonun gerekliliklerine uygun olarak Yetkinlik Bazlı Mülakat, Genel Yetenek ve İngilizce Seviye Tespit Sınavı ve Mesleki Kişilik Envanteri uygulanmaktadır.  İşe alım süreci olumlu devam eden adaylardan, referans olarak profesyonel iş yaşamlarında kendileriyle birlikte çalışmış ve görüş alabileceğimiz yöneticilerinin isimleri ve iletişim bilgileri istenmektedir. Referans araştırmaları da tamamladıktan sonra, süreci olumlu sonuçlanan ve onaylanan adayımıza teklifimiz sözlü ve mail yoluyla iletilmektedir.

Amacımız; Polinas’a eğitim düzeyi yüksek, yeniliğe ve değişime açık, başarma arzusu yüksek, çevreye ve topluma duyarlı, dinamik,  dürüst ve kaliteli çalışmayı esas alan, yüksek performanslı ve Yıldız Holding değerlerini benimseyip sahip çıkacak kişileri kazandırmak; bilgi, beceri ve yetkinliklerini sorgulayarak, niteliklerine uygun bir birime yerleştirilmelerini sağlamaktır.

Polinas’taki iş fırsatları ve ilanlar ile ilgili detaylı bilgiye www.kariyer.net adresinden ulaşabilirsiniz. İlanlarımıza başvuran adaylarımızın özgeçmişlerini düzenli olarak inceleyip aradığımız niteliklere sahip adaylara telefonla ulaşarak görüşmeye davet etmekteyiz.

İç İşe Alım (Önce Biz)

Yıldız Holding Grup şirketlerindeki açık pozisyonlar iç ilanlar ile çalışanlarımıza sunularak uygun pozisyonlara geçiş fırsatı yaratmak amacıyla oluşturulmuştur. Çalışanlara “Önce Biz” sloganıyla sunulan bu uygulama ile Yıldız Holding içerisindeki sinerjiyi arttırmak ve çalışanların potansiyellerini en doğru şekilde kullanabileceği pozisyon ve şirketlerimizde kariyer fırsatları sunmak amaçlanmıştır.

 

Staj

Üniversite ve endüstri işbirliğinin güçlendirilmesi ve  bu işbirliğinin devamlılığı ile gelecek vaat eden yetenekli insan gücünü belirleyecek ve yeteneklerin gelişimlerine katkıda bulunacak bir programdır.

Job Orientation in Business (JOB)

Başarılı genç yeteneklere profesyonel iş hayatını deneyimlemeleri ve yetkinlikleri doğrultusunda kendilerine en uygun başlangıcı yapmalarını amaçlayan bir gelişim programıdır.

Kişiler, yayınlanan tarihlerde www.yildizkariyer.com adresinde özgeçmişlerini doldurarak başvuruda bulabilirler. Başvuru sonrasında İnsan Kaynakları Departmanı tarafından yapılan ön değerlendirmede başarılı bulunan adaylar Genel Yetenek Testi ve İngilizce Testi uygulamasına alınır. Genel Yetenek Testi ve İngilizce Testinde başarılı olan adaylar Grup Değerlendirme Merkezi uygulamasına davet edilir. Değerlendirme merkezi sonunda başarılı olan adaylar insan kaynakları görüşmesine davet edilir.

İnsan kaynakları mülakatı sonrasında adaylar yöneticilerden oluşan panel mülakata alınarak seçim süreci tamamlanır ve son aşamada olumlu değerlendirilen adaylar JOB staj programına katılmaya hak kazanacaklardır. JOB programına katılan tüm katılımcılar, üst düzey yöneticilere proje sunumu yapmaktadır.

Genel Başvuru Koşulları

 • Üniversite  4. Sınıf ya da Yüksek Lisans öğrencisi olmak,
 • İyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak,
 • Staj ya da yarı zamanlı çalışma deneyimine sahip olmak istemek gereklidir.

Bizz@Kampüs

Bizz@kampüs proje yarışması, öğrencilerin yaratıcı ve stratejik düşünebilme becerilerini geliştirerek şirketimizi yakından tanıma fırsatı sağlamak, genç yeteneklere ulaşmak için alternatif bir araç geliştirmek, Sosyal Medya’da genç seğmende hitap eden İK ve Pazarlama stratejisi ile yer almak amacıyla oluşturulmuştur.

Her yıl farklı bir markamızın sponsor olması ile sponsor markamızın ürünü için fark yaratan fikirlere imza atan katılımcılar, başta Yıldız Holding’de staj hakkı olmak üzere pek çok değerli ödüle sahip olacaklardır.

Yarışmacılar, bu sayede yaratıcı ve stratejik düşünebilme becerilerini geliştirmek konusunda yarışma süresince bir çok değerli bilgi ve deneyim kazanacaklar.

Ücretlendirme ve Yan Haklar

Polinas'ta Ücretlendirme ve Yan Haklar, İnsan Kaynaklar Grup Müdürlüğü misyonu doğrultusunda, yerel ve uluslararası alanda faaliyet gösteren şirketlerimiz için, şirket içerisinde adil (iç ücret dengesi), piyasada rekabetçi (dış ücret dengesi), yüksek performansı destekleyen ücretlendirme ve yan haklar politikalarıyla modern ve sürdürülebilir süreç-sistemler kurmayı kendine amaç edinmiştir.

Performans Değerlendirme Sistemi

Polinas'ta Performans ve Kariyer Yönetim Sistemi; çalışanlarımızın başarılı iş sonuçlarını, kurum değerlerine uygun davranışlarını ortaya çıkarmayı, kişisel performanslarını geliştirmeyi ve örgütsel etkinliğimizi artırmayı hedefler.

Kurum hedeflerinin bireysel hedeflere indirgenmesi, çalışanların görevlerini sahiplenmesi ve vizyon doğrultusunda organizasyonlarına yaptıkları katkıyı ölçülebilir olarak görebilmelerini sağlamak amacıyla Polinas'ta hedef ve yetkinlik bazlı performans yönetim sistemi uygulanmaktadır.

Kariyer Gelişim Planlaması

Polinas'ta kariyer yaklaşımımız çalışan, yönetici ve organizasyon arasındaki ortaklığa dayanmaktadır. Bu kapsamda her çalışanımızın kendi kişisel kariyer gelişimini yönetmesini, ekibini geliştirmesi için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini beklemekteyiz.

Polinas Kariyer Gelişim Planlama sistemi ile çalışanlarımızın bilgi, beceri, potansiyel ve yeteneklerinin farkında olmalarını, ilgi alanlarını sorgulamalarını ve gelişim noktalarını öncelikle kendilerinin tanımlamasını sağlamayı hedeflemekteyiz.

70/20/10 Öğrenme Modeli

Polinas Kariyer Gelişim planlama sürecinde yetişkin öğrenmesindeki 70/20/10 yaklaşımını temel alıyoruz. Bu modelde öğrenme ve gelişim uygulamalarının %70'inin iş başında yaşanan deneyimlerle edinilmesini öngörüyoruz. Geriye kalan %20'lik kısmı; mentörlük, koçluk, gözlem gibi farklı enformasyon kanallarını içermektedir. %10'luk kısmı ise geleneksel öğrenme metodolojisine dayanmaktadır.

Kariyer Gelişim Modeli

Kariyer Gelişim Modeli temel alınarak oluşturulan kariyer gelişim planlaması organizasyonumuzda çalışanlarımızın gelişim ihtiyaçlarını değerlendirmeyi sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
Organizasyonumuzda oluşan yeni iş fırsatları için çalışanlarımızı değerlendirirken 5 faktörü dikkate almaktayız:

 1. Sürekli Yüksek Performans
  Bireyin gelecek iş fırsatları için hem iş hem insan boyutunda dikkate alması gereken tutarlı ve sürekli başarılı sonuçları ifade eder.
   
 2. Fonksiyonel Uzmanlık
  Fonksiyonel uzmanlık zaman içinde aynı fonksiyonda farklı alan ve rollerde deneyim kazanarak oluşturulur.
   
 3. Kilit Deneyimler
  Görev değişimleri, özel projeler, kısa dönemli görevlendirmeler ve diğer fırsatlar kariyer gelişim deneyimleri oluşturmanın en iyi yoludur ve çalışanların deneyimlerinin derinliğine katkı sağlayarak yetkinliklerini geliştirmelerine yardımcı olur.
   
 4. İşin Bütününü Bilmek
  Bir fonksiyonel alanda uzmanlık kazanmakla birlikte, işin bütünüyle ilgili geniş bilgi birikimine sahip olmak önemlidir.
   
 5. Liderlik Yetenekleri
  Organizasyon genelinde başarı sağlamak güçlü liderlik yetenekleriyle mümkündür. Yıldız Holding başarılı olmak için gerekli davranış ve becerileri tanımlayan bir liderlik modeli geliştirmiştir. 

İnsan Kaynakları Planlaması

Polinas'ta insan kaynağımızı ve organizasyonumuzu geleceğe hazırlamamızı sağlayan İnsan Kaynakları Planlama (İKP) süreci uygulanmaktadır.

İKP süreci ile

 • Kurum stratejisini destekleyecek organizasyon ve insan kaynağını önceden planlamayı,
 • Polinas organizasyonunu geleceğe hazırlamayı,
 • Çalışanların kariyer gelişim planları doğrultusunda yeteneklerini ve becerilerini doğru zamanda, doğru yerde ve doğru biçimde konumlandırmayı,
 • İnsan gücünü zamanında geliştirmeyi, yatay ve dikey kariyer fırsatlarıyla elde tutmayı,
 • Yedekleme ve kilit pozisyonlarla ilgili aksiyonları geniş bir platformda mutabakat ile belirlemeyi amaçlamaktayız.

ÖĞRENME ve GELİŞİM

Tüm çalışanlarımıza kişisel gelişimlerini ve mesleki kariyerlerini planlayabilecekleri çeşitli uzmanlık programları, mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri, yönetici hazırlık ve liderlik gelişim programları sunmaktayız. 
 
Tüm bu süreçlerdeki amacımız; öğrenme ve gelişimde süreklilik sağlamak, öğrenme ve gelişimde  yenilikçi ve çeşitli yöntemler sunmak, geleceğin liderlerini bugünden yetiştirmek; mevcut yetenekleri elde tutmak ve zorlayıcı programlarla  geleceğe hazırlamak, iş ailelerine yönelik uzmanlık programları sunmak, mesleki ya da teknik konularda sürekli öğrenme sağlamak, E-learning, Mentorluk, Koçluk, Simülasyon gibi farklı öğrenme ve gelişim yöntemlerini ve sistemlerini kurmak ve işler hale getirmektir.

Yıldız Akademi

Yıldız Akademi, iş yaşamındaki mesleki ve gelişim  ihtiyaçlarına yanıt verecek bir eğitim ve bilgi paylaşım ortamıdır. Çalışanlarımız bu platform üzerinden çeşitli eğitimlere, sınavlara, dokümanlara istediğiniz zaman hızlı bir şekilde ulaşarak gelişim olanağı bulabilmektedir.

Yıldız Holding bünyesindeki tüm şirketlerde kendi sosyalleşme  ve gelişim ortamını bu platform üzerinden sürdürerek eğitmenler ve diğer katılımcılarla da iletişim kurarak  ve bilgi paylaşımında bulunabilmektedir.


LİDERLİK GELİŞİM PROGRAMI

Liderlik Zirvesi

Yıldız Holding Liderlik Modeli kapsamında üst  düzey yöneticiler için düzenlenen bu program, dünyanın önde gelen iş okulu ve danışmanlık firmaları ile birlikte yürütülmektedir. Programda çeşitli eğitim konuları, konuk konuşmacılar, Yıldız Holding Liderlik Modeli, 360 derece geribildirim uygulaması ve grup koçluğu yer almaktadır.

Liderlik Pusulası

Yıldız Holding Liderlik Modeli doğrultusunda yöneticilikten liderliğe dönüşüm sağlamak üzere yöneticilerimizin liderlik becerilerini geliştirmeye yönelik bir liderlik gelişim programıdır. 360 derece değerlendirme uygulaması, aksiyonel öğrenme proje ekipleri, modül öncesinde ve sonrasında yapılacak çalışmalar; programı interaktif ve dinamik kılmak için uygulanacak çeşitli araçlar olacaktır.

Liderlik Haritası

Yıldız Holding Liderlik Modeli temel alınarak şirket yönetiminde kritik bir role sahip olan orta kademe yöneticilerin yararlanabileceği yönetim araçları katılımcılarımıza sunulmaktadır.

Liderliğe İlk Adım

Yeni yöneticiler ve geleceğin yönetici adayı olan çalışanların temel düzey yöneticilik becerilerini geliştirmeye yönelik bir hazırlık programıdır.

İNSAN KAYNAKLARI

Polinas Haberler

Tanıtım Filmimiz

Kurumsal tanıtım filmimizi bu sayfadan izleyebilirsiniz. İlgili sayfa için tıklayınız.

COPYRIGHT © 2014 POLİNAS